שלושה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב-MBA) Wharton).
לקוח נוסף של ארינגו זומן לראיון ב-MBA) Michigan).