היום יישלחו התוצאות למועמדי הסיבוב הראשון בהרוורד:
– הזמנה לראיון – תישלח באימייל עם פרטים לגבי אופן ביצוע הראיון.
– דחיה
– הזמנה להצטרף לרשימת ההמתנה – הרוורד צופים כי בערך 100 ממועמדי הסיבוב הראשון יוכנסו לרשימת ההמתנה ב-24/10. הכוונה היא שועדת הקבלה מעוניינת לבחון שוב את מועמדותם לתוכנית לאחר שתראה את מועמדי הסיבוב השני. חלק מה-100 הללו יוזמנו לראיון בסיבוב השני, ואלו שלא יזומנו לראיון יקבלו דחיה סופית באמצע פברואר. מועמדים שנמצאים ברשימת ההמתנה יכולים כמובן לצאת ממנה בכל שלב שירצו.
בשנה שעברה זומנו לראיון 48 מועמדים שהוכנסו לרשימת ההמתנה לאחר הסיבוב הראשון, 24 מתוכם התקבלו בסופו של דבר.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)