שלושה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Chicago).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Michigan).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) UCLA).