לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- LGO) MIT).
שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) Michigan).