שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Duke).

לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Berkeley).