לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Michigan).
שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Berkeley).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) UCLA) עם מלגה מלאה!