שישה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) Harvard).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Duke).