ארבעה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) MIT).
שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) Stanford).