לקוח ארינגו זומן לראיון ב- MBA) INSEAD).
שני לקוחות ארינגו זומנו לראיון ב- MBA) Columbia).