לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Harvard).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) MIT).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Berkeley).