שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) MIT).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) UCLA).