כתבה שפורסמה בביזנסוויק חושפת כי ביה"ס Ross באוניברסיטת מישיגן מתכנן לקיים ראיונות קבוצתיים כחלק מתהליך הקבלה לתוכנית ה-MBA החל מ-2014. הראיונות הקבוצתיים יכללו מספר מועמדים ויאפשרו לועדת הקבלה לראות כיצד הם מתקשרים. זהו ביה"ס השני שמכניס את האלמנט הזה לתהליך הקבלה שלו לאחר וורטון.
ביה"ס כבר ערך כמה נסיונות של ראיונות קבוצתיים וכעת אמורה ועדת הקבלה לתכנן במהלך הקיץ כיצד לארגן ראיונות אלו לקראת העונה הבאה, תוך התחשבות בעובדה שזה עלול להיות קשה לזמן מספר מועמדים למקום ומועד משותפים לצורך קיום הראיון. במהלך תקופת הנסיון התבקשו כמה מועמדים שהגיעו לראיון אישי להשתתף גם בראיון קבוצתי, לאחר שהבטיחו להם שזה לא ישפיע על הערכת המועמדות שלהם. כ-110 מועמדים השתתפו בראיונות הקבוצתיים, אותם העבירו בוגרי התוכנית וסטודנטים בשנה ב'.
במהלך הראיונות הקבוצתיים ישבו המועמדים מסביב לשולחנות בקבוצות של 4-6 עם מראיין אחד לפחות. תחילה נתנו להם שתי מילים אקראיות ו-10 דקות להכין מצגת אישית שתקשר בין שתי המילים בצורה כלשהי. לאחר מכן כל קבוצה קיבלה סדרה של מילים אקראיות ו-20 דקות להכין מצגת קבוצתית שתשמש במילים הללו כדי להתייחס לבעיה ולפתרון.
מועדת הקבלה של רוס נמסר כי הראיון הקבוצתי מאפשר להם לקבל תמונה מלאה יותר של המועמד ולראות איך הוא יתפקד בכיתה ובקהילת ביה"ס. ראיונות אלה עדיפים בעיניהם על הראיונות האישיים אליהם נוהגים המועמדים להתכונן היטב ולהכין תשובות מראש לשאלות שמצאו באינטרנט, בעוד בראיון הקבוצתי הם נאלצים להתמודד עם מצב אליו לא התכוננו מראש ולאלתר תוך אינטרקציה עם האחרים.
אופי הראיון הקבוצתי במישיגן שונה במקצת מזה של וורטון, שם מחולקים המועמדים לקבוצות של עד שישה ותוך 35 דקות עליהם להכין ולהציג את המסקנות וההמלצות שלהם ביחס לשאלה או סוגיה שקיבלו מראש.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)