לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) UCLA).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Cornell).