לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Columbia).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Cornell).