שלושה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב-MBA) Chicago).
שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב-MBA) MIT).