לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Michigan).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) IE).