שמונה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) Chicago).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) HBS).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) NYU).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Darden).