לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Duke).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) LBS).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Chicago).