שלושה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) Duke).