3 מ-4 המתקבלים הישראלים ל-Stanford השנה נעזרו בארינגו.