לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) NYU).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) IESE).
שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) MIT).