לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- LGO) MIT).

מחזיקים אצבעות!
שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) MIT).