כתבה ב-Forbes מדווחת על סקר "מדד האושר ב-MBA" שערך האתר MBA50.com בקרב 1108 סטודנטים מ-11 תוכניות MBA ברחבי העולם, במסגרתו הם נשאלו מה היתה מידת האושר שלכם בשנה שלפני התחלת התואר, מהי מידת האושר שלכם כרגע במהלך התואר, ומהי מידת האושר הצפויה שלכם לאחר התואר?
התוצאות, על סקאלה שבין 1 (לא מאושר) ל-10 (מאושר מאוד) מראות כי ממוצע מדד האושר לפני התואר היה 5.98, במהלכו עלה ל-7.71 ולאחר התואר קפץ ל-8.53. כלומר לא רק שהאושר עלה במהלך התואר, אלא גם שהסטודנטים ציפו שאושרם ימשיך לגדול גם לאחר התואר. הסקר גם שאל את הסטודנטים איזה היבט של תוכנית ה-MBA עושה אותם מאושרים, ולשאלה זו השיבו 42% מהנסקרים כי ההתפתחות האישית גורמת לאושר הרב ביותר, ואחריה התקדמות הקריירה (19%) והעונג שבלמידה (11.6%). רק 2.7% ציינו את התועלת הכלכלית מהתואר כדבר שגורם להם את האושר הרב ביותר.
בנוסף מגלה הסקר כי בוגרי ה-MBA המאושרים ביותר מגיעים מדרום אמריקה, אך העליה הגדולה ביותר במדד האושר נרשמה בקרב סטודנטים אפריקאיים. סטודנטים מארה"ב וקנדה התחילו את הלימודים עם מדד אושר של 6.14, עלו במהלך התואר ל-8.3 וסיימו עם 8.84.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)