הכנה לראיון MBA

ההכנה לראיון נעשית עם היועץ האישי שלך בארינגו ו/או עם חבר צוות ארינגו שהינו בוגר התוכנית בה תתראיין.
אנא צור קשר עם היועץ שלך לתיאום.
במקרה של הכנה שאינה עם היועץ האישי שלך, קח בחשבון שהיועץ יצטרך 15-30 דקות על מנת להתכונן לפגישה איתך (זמן ההכנה יהיה קצר יחסית אם ליועץ אין צורך לקרוא את החיבורים/המלצות שלך על מנת להכין אותך לראיון, ולהיפך).

שעורי בית:
קרא כאן את שעורי הבית לפגישת ההכנה לראיון שלך

תוכל ללמוד עוד על שלב הראיונות:
1. במאמר "קצת על ראיונות הקבלה" שבאתר הפומבי של ארינגו.
2. בעמוד "כמה תשובות על שאלות בעניין הכנה לראיון".

Aringo Interview Preparation

Interview preparation is done with your Aringo consultant and/or with an Aringo team member who graduated from your target program.
Please get in touch with your consultant to coordinate it.

Homework:
Read here the homework for your Aringo interview preparation session

Learn more about the interview stage:
1. In the article "A bit about interview preparation" in the Aringo public website.
2. In the page "A few answers on interview preparation".