ארבעה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Harvard).