מישיגן רוס פרסמו שאלות חיבורים ודדליינס לתוכנית ה-MBA שמתחילה ב-2015:

Fall 2015 Full-time MBA Essay Questions:

1. What are you most proud of professionally and why? What did you learn from that experience? (400 words)

2. What are you most proud of personally and why? How does it shape who you are today? (400 words)

3. Optional question:
Is there anything not addressed elsewhere in the application that you would like the Admissions Committee to know about you to evaluate your candidacy? (300 words)

דדליינס:
סיבוב 1 – 6.10.14
סיבוב 2 – 5.1.15
סיבוב 3 – 23.3.15

לשאלות חיבורים נוספות: https://www.aringo.co.il/HebrewSite/Top_MBA_Essay_Topics.html
לדדליינס נוספים: https://www.aringo.co.il/HebrewSite/Top_MBA_Deadlines.htm

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)