וורטון פרסמו את שאלות החיבורים והדדליינס לתוכנית ה-MBA שמתחילה ב-2015, והורידו את כמות החיבורים הנדרשת לאחד בלבד, בהמשך למגמה הכללית בשנתיים האחרונות של צמצום מספר החיבורים בתוכניות המובילות.

1. (Required) What do you hope to gain both personally and professionally from the Wharton MBA? (500 words)

2. (Optional) Please use the space below to highlight any additional information that you would like the Admissions Committee to know about your candidacy. (400 words)

Additional Question for Reapplicants:
All reapplicants to Wharton are required to complete the Optional Essay. Explain how you have reflected on the previous decision about your application, and discuss any updates to your candidacy (e.g., changes in your professional life, additional coursework, extracurricular/volunteer engagements). You may also use this section to address any extenuating circumstances. (250 words)

דדליינס:
סיבוב 1 – 1.10.14
סיבוב 2 – 5.1.15
סיבוב 3 – 26.3.15

לשאלות חיבורים נוספות: https://www.aringo.co.il/HebrewSite/Top_MBA_Essay_Topics.html
לדדליינס נוספים: https://www.aringo.co.il/HebrewSite/Top_MBA_Deadlines.htm

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)