שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו לברקלי.

מחזיקים אצבעות!

שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון בהרוורד.
ארבעה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון בשיקגו.
שלושה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב-LBS.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון בדרדן.

לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון בקולומביה.

חמישה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון בדיוק.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב-NYU.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון באוקספורד.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון בטאק.