שלושה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו לקולומביה!
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- NYU.
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל-ESADE.
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל-IE.

מחזיקים אצבעות!!
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון בסטנפורד.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב-MIT.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- Tuck.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב-Kellogg.