לקוח ארינגו נוסף התקבל להרוורד.
שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו לוורטון.
שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו לשיקגו.
שלושה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו לקלוג.
לקוח ארינגו נוסף התקבל לדרדן.
לקוח ארינגו נוסף התקבל לקורנל.