כתבה שפורסמה בביזנסוויק מנתחת את הבחירות שעשו מועמדים שהתקבלו לשתי תוכניות MBA מובילות או יותר, ע"פ נתונים שנאספו לצורך הדירוג לשנת 2014:
סטנפורד מול הרוורד – 63 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 56% בחרו בסטנפורד, 22 בהרוורד ו-22% בתוכנית אחרת.
וורטון מול הרוורד – 69 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 52% בחרו בהרוורד, 20% בוורטון ו-28% בתוכנית אחרת.
וורטון מול שיקגו – 99 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 43% בחרו בוורטון, 27% בשיקגו ו-30% בתוכנית אחרת.
שיקגו מול קלוג – 113 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 38% בחרו בשיקגו לעומת 27% שבחרו בקלוג, ו-35% בחרו בתוכנית אחרת.
NYU מול קולומביה – 93 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 42% בחרו בקולומביה, 23% ב- NYU ו-35% בתוכנית אחרת.
שיקגו מול קולומביה – 91 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 40% בחרו בקולומביה, 30% בשיקגו ו-30% בתוכנית אחרת.
קלוג מול מישיגן – 88 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 50% בחרו בקלוג, 27% במישיגן ו-23% בתוכנית אחרת.
דיוק מול מישיגן – 128 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 44% בחרו במישיגן, 19% בדיוק ו-37% בתוכנית אחרת.
דיוק מול דרדן – 81 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 28% בחרו בדיוק, 26% בדרדן ו-46% בתוכנית אחרת.
UCLA מול ברקלי – 69 סטודנטים התקבלו לשתי התוכניות, מתוכם 54% בחרו בברקלי, 19% ב-UCLA ו-27% בתוכנית אחרת.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)