שני לקוחות ארינגו התקבלו ל- MBA) Wharton), אחד מהם עם מלגה!

שני לקוחות ארינגו התקבלו ל- MBA) Michigan), אחד מהם עם מלגה!

לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Kellogg).