לקוחת ארינגו נוספת התקבלה ל- MBA) Stanford).
שלושה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) LBS).
שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) INSEAD).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Babson).