שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) UCLA).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- LGO) MIT).