שלושה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) INSEAD).