לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Chicago).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Wharton).
שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) LBS).