סטנפורד פרסמו נתונים על הסטודנטים במחזור 2012 שהחלו זה עתה את לימודיהם:
במחזור הנוכחי לומדים 389 סטודנטים חדשים (מתוך 7204 אפליקיישנס שהוגשו, 332 פחות מבשנה שעברה), מתוכם 39% נשים ו-37% סטודנטים זרים. הסטודנטים במחזור זה מגיעים מ-53 מדינות שונות.
טווח ציוני ה-GMAT של הסטודנטים שהתקבלו נע בין 580-790, כאשר החציון הוא 730 (כמו בשנה שעברה). טווח ציוני ה-TOEFL נע בין 101-119 והציון החציוני הוא 113.
טווח שנות הנסיון התעסוקתי נע בין 0-13 כאשר החציון הוא 4 שנים (כמו בשנה שעברה). מבחינת תעשיות קודמות מהן מגיעים הסטודנטים, 32% מגיעים מרקע של Consumer Products ו- 26% מרקע של Investment Management. לגבי התפלגות תחומי התואר הראשון, ל-50% מהסטודנטים במחזור הנוכחי תואר ראשון מהתחומים ההומניים ומדעי החברה, ו-31% מתחומי ההנדסה, מתמטיקה ומדעי הטבע.
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)