הרוורד פרסמו בבלוג של ועדת הקבלה עדכון למועמדים לגבי אופן בדיקת האפליקיישנס של הסיבוב הראשון ופרסום התוצאות:
1 באוקטובר – הדדליין של הסיבוב הראשון.
15 באוקטובר עד 3 בנובמבר – שליחת זימונים לראיונות באימייל.
3 בנובמבר – כל המועמדים שלא זומנו לראיון יקבלו הודעת דחיה או הזמנה להצטרף לרשימת ההמתנה.
1-21 בנובמבר – קיום הראיונות בקמפוס ומחוץ לקמפוס.
14 בדצמבר – הודעת התוצאות (קבלה, דחיה או רשימת המתנה) לכל המועמדים שהתראיינו.
החידוש השנה הוא שההחלטות יתקבלו מהר יותר, וכך תצטמצם תקופת חוסר הודאות מורטת העצבים. למרות זאת, ההחלטות לא יתקבלו בפזיזות וכל אפליקיישן ייקרא לפחות פעמיים. מועמדי הסיבוב הראשון שיוכנסו לרשימת ההמתנה הם מועמדים שועדת הקבלה מעוניינת לשקול שוב את מועמדותם בסיבוב השני, והם יקבלו תשובה סופית בתאריך ההחלטה של הסיבוב השני בסוף מרץ.
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)