ועדת הקבלה של Chicago החליטה לשפוך אור על ראיונות הקבלה לתוכנית.
לאחר שהמועמד מגיש את האפליקיישן שלו, ועדת הקבלה עוברת עליו כדי לוודא שהוא שלם ומכיל את כל החלקים הדרושים. במידה והאפליקיישן שלם קוראים אותו כדי להחליט אם לזמן את המועמד לראיון קבלה. בכל שנה מזמנים בערך חצי מהמועמדים לראיון.
הראיונות מתקיימים בקמפוס, ע"י חברי ועדת הקבלה (סטודנטים שנה ב' שמסייעים לועדת הקבלה בסינון מועמדים), או מחוץ לקמפוס (בארצו של המועמד), ע"י בוגרי התוכנית באותה מדינה. ועדת הקבלה מבינה שיש מועמדים שלא יכולים לבוא להתראיין בקמפוס ואין לה כל העדפה לגבי מיקום הראיון. לכן היא מסתמכת על רשת הבוגרים הרחבה של
ביה"ס בכל העולם ומאפשרת קיום ראיונות קבלה בערים שונות.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)