מועמדים לתוכניות MBA בחו"ל שאנגלית אינה שפת האם שלהם נדרשים בדרך כלל להיבחן במבחן אנגלית כדי להוכיח את ידיעתם בשפה. ישנם שלושה מבחנים נפוצים המשמשים לקבלה לתוכניות MBA בחו"ל – TOEFL, IELTS, PTE. להלן מידע על המבחנים וההבדלים ביניהם:

מבנה ומחיר

IELTS

למבחן 4 חלקים ואורכו 2:45 שעות.

 • הקשבה: 30 דקות. הנבחן מקשיב לארבע הקלטות ובהמשך עונה על 40 שאלות.
 • קריאה אקדמית: 60 דקות. הנבחן קורא 3 טקסטים ובהמשך עונה על 40 שאלות.
 • כתיבה אקדמית: 60 דקות. ישנן שתי משימות – בראשונה על הנבחן לתאר גרף, טבלה, תרשים או מידע חזותי אחר במילים שלו. בשניה הנבחן כותב חיבור בתגובה להשקפה, בעיה או טיעון. בשתי המשימות על הנבחן לכתוב בסגנון רשמי.
 • דיבור: 11-14 דקות. ישנם 3 חלקים במהלכם הנבחן מדבר עם הבוחן על עצמו, מתאר או מביע את דעתו על נושא מסוים, ודן ברעיון מופשט.

מחיר: תלוי במדינה, בין 245-255 דולר. תוצאות המבחן תקפות למשך שנתיים.

TOEFL iBT

למבחן 4 חלקים. משך המבחן 3 שעות עבור המבחן הממוחשב.

 • קריאה: 54-72 דקות. הנבחן קורא 3 או 4 פסקאות מטקסטים אקדמיים ועונה על 30-40 שאלות.
 • הקשבה: 41-57 דקות. הנבחן מקשיב ל-4 הקלטות ועונה על 28-39 שאלות.
 • דיבור: 17 דקות. הנבחן מביע את דעתו על נושא מוכר ומספק תשובות שמתבססות על מטלות של קריאה והקשבה.
 • כתיבה: 50 דקות. ישנן שתי משימות, על הנבחן לכתוב חיבור ולהביע את דעתו.

מספר השאלות משתנה בחלקים של הקריאה וההקשבה בהתאם לאורך, לסוג ולקושי הטקסט והקטעים המוקלטים.

מחיר: תלוי במדינה, בין 180-265 דולר. תוצאות המבחן תקפות לשנתיים.

PTE Academic

במבחן 3 חלקים. משך המבחן 3 שעות.

 • דיבור וכתיבה: 77-93 דקות. הנבחן משלים מספר משימות, כולל הצגה עצמית, קריאה בקול, תיאור תמונה, סיכום טקסט כתיבת חיבור ועוד.
 • קריאה: 32-40 דקות. הנבחן משלים מספר משימות כגון השלם את החסר, שאלות אמריקאיות וסידור מחדש של פסקאות.
 • הקשבה: 45-57 דקות. הנבחן עונה על סדרה של שאלות לאחר הקשבה להקלטה או צפיה בסרטון וידאו.

מחיר: תלוי במדינה, בדרך כלל 200 דולר.

תוצאות ושיטת הניקוד

 • כל תוצאות המבחנים תקפות לשנתיים.
 • כל מבחן משתמש בשיטת ניקוד שונה. IELTS נותן ניקוד בין 0-9, כאשר כל חלק במבחן מקבל ציון נפרד. עושים ממוצע של 4 תוצאות החלקים ומעגלים אותו כדי לקבל את הציון הכללי. הציון מגיע 13 ימים לאחר המבחן.
 • הציון ב-TOEFL נע בין 0-120. כל חלק מקבל ציון נפרד של עד 30 נקודות. כדי לקבל ציון רשמי על הנבחן לענות לפחות על שאלה אחת בחלק של הקריאה וההקשבה, לכתוב לפחות חיבור אחד ולהשלים לפחות משימת דיבור אחת. הציון מגיע 6 ימים לאחר המבחן.
 • הציון ב-PTE נע בין 10-90 ומגיע לאחר 5 ימי עסקים.

כל אוניברסיטה או קולג' קובעים את הציון המינימלי שעל המועמד להשיג כדי להתקבל לתוכנית. רוב המוסדות דורשים:

 • ציון מינימום של 6.0 או 6.5 במבחן ה-IELTS. חלק מהאוניברסיטאות מקבלות גם ציונים של 5.0-5.5.
 • ציון מינימום של 70-80 ב-TOEFL. חלק מהאוניברסיטאות מקבלות גם ציונים סביב 65.
 • ציון מינימום של 55-60 ב-PTE. חלק מהאוניברסיטאות מקבלות גם ציונים סביב 50.

ההבדלים העיקריים בין המבחנים

 • מבחן ה-IELTS נוטה יותר לכיוון של אנגלית בריטית או אוסטרלית, בעוד ה-TOEFL וה- PTE נוטים יותר לכיוון של אנגלית אמריקאית. מבחן ה-PTE הוא יחסית חדש ועדיין לא מקובל באוניברסיטאות רבות.
 • במבחן ה-IELTS הנבחן נמצא פנים אל פנים מול הבוחן, בעוד ב-TOEFL וב-PTE הנבחן מדבר למיקרופון.
 • הציון במבחני ה-IELTS וה- TOEFL נקבע ע"י בוחן אנושי. הציון ב-PTE נקבע ע"י מחשב.

למרות שתוכניות רבות מעניקות למועמדים פטור מהצורך להגיש ציון מבחן אנגלית, מומלץ לבדוק מראש את הדרישות של התוכניות אליהן אתם מגישים באתר ביה"ס.