London Business School

המגזין CEOWORLD פרסם את דירוג תוכניות ה-MBA המובילות בעולם לשנת 2022 ודירג את LBS במקום הראשון, MIT במקום השני, וורטון במקום השלישי, הרוורד ברביעי ואוקספורד בחמישי.

מספר פרמטרים שוקללו כדי להרכיב את הדירוג הזה, שמתבסס על שביעות רצון של הסטודנטים, עובדים ומעסיקים. 20 מתוך 30 התוכניות המובילות בדירוג הן אמריקאיות, 9 מאירופה ואחת מסינגפור.

להלן 20 התוכניות המובילות לשנת 2022 בדירוג של CEOWORLD:

לדירוגים נוספים ומידע על תוכניות ה-MBA המובילות בקרו בעמוד הזה: https://aringo.co.il/top-mba-program-rankings/