לקוח ארינגו נוסף התקבל ל-NYU (השישי במספר השנה)
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל-LBS (החמישי במספר השנה מתוך 6 ישראלים סה”כ)