GMAC הודיעו היום כי החל מה-16.4 תתקצר בחינת ה-GMAT ב-30 דקות כדי להקל על הנבחנים ולהוריד את מפלס החרדה שלהם לקראת המבחן. זמן הבחינה הכולל ירד לשלוש שעות וחצי, לעומת 4 שעות כיום, כולל הפסקות והוראות.

בואו לפגוש את נציגי GMAC ואת Harvard, Booth, Wharton ושאר תכניות ה-MBA הטובות בעולם בכנס ה-MBA הגדול בישראל! לפרטים נוספים והרשמה

קיצור זמן הבחינה נעשה ע"י הפחתת מספר השאלות ללא ציון (שאלות מחקר) בחלק הכמותי והמילולי: בחלק הכמותי ירד מספר השאלות מ-39 ל-31 והזמן המוקדש לחלק זה ירד מ-75 דקות ל-62 דקות, ובחלק המילולי ירד מספר השאלות מ-41 ל-36 והזמן המוקדש לחלק זה ירד מ-75 דקות ל-65 דקות. בנוסף יתקצר זמן הופעת מסכי ההדרכה וההוראות.

שינוי זה לא ישפיע על הניקוד והציון של המבחן מאחר ומספר השאלות שמקבלות ציון לא ישתנה. גם תוכן המבחן, סוגי השאלות והזמן הממוצע לשאלה לא ישתנו. זו עדיין אותה בחינת ה-GMAT– רק קצרה יותר בחצי שעה.