Stanford פרסמו את דוח התעסוקה של מחזור 2010 שסיים את לימודיו לפני כמה חודשים. הנה כמה נתונים מעניינים:
79% מהבוגרים קיבלו הצעות עבודה מיד עם סיום הלימודים, ו-93% מהבוגרים קיבלו הצעות עבודה 3 חודשים לאחר סיום הלימודים.
82% מהבוגרים דיווחו על שינוי בתעשיה בה הם מועסקים לעומת מצבם לפני הלימודים, ו- 70% דיווח על שינוי בתפקיד.
11% מהבוגרים דיווחו כי הם פונים לכיוון היזמות ומתכוונים להקים עסק, ורק 2% אמורים לחזור לחברה בה עבדו לפני הלימודים.
הבוגרים זכו למשכורת התחלתית ממוצעת של $118,793 ומענק חתימה ממוצע של $23,301.
התחום בו המשכורת ההתחלתית הממוצעת היא הגבוהה ביותר הוא Private Equity/LBO, כאשר גם יתר תחומי המימון זוכים למשכורות נאות.
לגבי עבודות הקיץ וההתמחויות של מחזור 2011, השכר החודשי הממוצע היה $6592, כאשר המשכורות הגבוהות נרשמו בתחומי היעוץ והמימון.
החברות שהצטיינו בגיוס סטודנטים ממחזור 2010 היו Eli Lilly and Company, J.P. Morgan, Target Corporation.
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)