מאמר שהתפרסם לאחרונה בפיינשל טיימס מדווח כי NYU Stern יבטלו את הדרישה ממועמדים לתוכנית ה- EMBA שלהם להיבחן במבחן ה-GMAT או ה-GRE.
כמו בתי ספר אחרים שלא דורשים את המבחנים האלה כתנאי קבלה לתוכנית ה-EMBA שלהם, כגון שיקגו וקלוג, גם בסטרן החליטו שמאחר והמועמדים לתוכנית הם מנהלים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, מועמדותם תיבחן לפי הישגיהם האקדמיים והנסיון התעסוקתי שלהם. למועמדים שמתקבלים לתוכנית ה-EMBA בסטרן יש בממוצע 14 שנות נסיון תעסוקתי בגיל ממוצע של 38, ול-40% מהם יש תארים מתקדמים.
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)