אחוז הקבלה של ארינגו: 44%
אחוז לקוחות ארינגו מבין הישראלים שהתקבלו לתוכנית: 67%