ועדת הקבלה של הרוורד הודיעה כי משרדיה יהיו סגורים לרגל החגים, אבל השאירה כמה הנחיות למועמדים שמגישים אפליקיישן לסיבוב השני:
– המלצות: יש להגיש 3 המלצות, אולם ועדת הקבלה תוכל להתחיל לקרוא את האפליקיישן גם אם הוגשו 2 המלצות בלבד. אפליקיישן שלא כולל לפחות 2 המלצות לא ייקרא. יש להגיש את ההמלצות אונליין.
– לאחר הגשת האפליקיישן, המועמד יקבל אישור מיידי שהאפליקיישן הוגש, אך לא יישלח אימייל לאישור. מרגע שהוגש האפליקיישן לא יתקבלו תיקונים או תוספות לאחר הדדליין.
– ציוני תואר: יש לרשום ציונים של כל שנה בנפרד ואחר כך את הציון הכולל.
– האפליקיישן חייב לכלול ציון לא רשמי של מבחן ה-GMAT או GRE.
– במידה והאוניברסיטה לא מספקת מידע על דירוגו של המועמד בין הסטודנטים במחזור שלו (class rank), ניתן להשאיר שדה זה ריק.
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)