לקוחת ארינגו נוספת התקבלה ל- MBA) Harvard).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Wharton) עם מלגה של $20,000.
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) UCLA).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Cornell).