שבעה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Chicago) עם מלגות בסך $210,000 !!
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Kellogg) עם מלגה בסך $70,000 !!