במשך שנים היה ידוע שהרוורד מעדיפים מועמדים צעירים יחסית, עם 2-3 שנות נסיון תעסוקתי, אך כתבה באתר Poets & Quants שמנתחת את הנתונים החדשים מראה כי יכול להיות שהמגמה הזו משתנה.
פרופיל המחזור שמתחיל את לימודיו החודש בתוכנית ה-MBA בהרוורד מראה כי אחוז הסטודנטים שסיים תואר ראשון רק לפני שנתיים ירד ב-48% מ-118 בשנה שעברה ל-58 השנה, למרות ההשפעה של תוכנית 2+2 שנועדה למשוך מועמדים צעירים יותר. כשמשווים את הנתונים למצב לפני שנתיים המגמה בולטת עוד יותר – כמות הסטודנטים עם 2-3 שנות נסיון תעסוקתי בלבד ירדה ב-31.6% בעוד שכמות הסטודנטים עם 5 שנות נסיון תעסוקתי או יותר עלתה ב-51.7% לעומת 2010. מספר הסטודנטים שסיימו תואר ראשון לפני 8-10 שנים עלה ב-226% לעומת 2010, בעיקר בשל העובדה שבהרוורד יש העדפה מסוימת ליוצאי צבא שנוטים להיות מבוגרים יותר.
הפתעה נוספת בנתונים היא ההשפעה הנמוכה יחסית של תוכנית 2+2 על הצערת הכיתה. השנה הרוורד קיבלו את המחזור השני של מועמדים התוכנית שהתקבלו לפני שנתיים ודחו את תחילת הלימודים בשנתיים, אך מסתבר שרבים מהם ביקשו דחיה נוספת במועד תחילת הלימודים מאחר ומצאו עבודה שהם אוהבים.
הרוב הגדול של הסטודנטים במחזור הנכנס – 547 מתוך 919 שהם כ-60% – סיים את התואר הראשון בשנים 2007-2009, כלומר הם בעלי 3-5 שנות נסיון תעסוקתי.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)